IZNOS MINIMALNE ZARADE U 2020.

Period primene Minimalna zarada* "Službeni 
glasnik RS", broj
januar - decembar 2020. 172,54 din. 
(neto po radnom času)
65/2019

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2020. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 65/2019) utvrđen je iznos od 172,54 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. januara 2020. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 16.300,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.630,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Mesec 2020. godine Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času
- neto
Minimalna neto zarada
za mesec
Minimalna bruto zarada
za mesec
JANUAR 184 172,54 31.747,36 42.963,42
FEBRUAR 160 172,54 27.606,40 37.056,21
MART 176 172,54 30.367,04 40.994,35
APRIL 176 172,54 30.367,04 40.994,35
MAJ 168 172,54 28.986,72 39.025,28
JUN 176 172,54 30.367,04 40.994,35
JUL 184 172,54 31.747,36 42.963,42
AVGUST 168 172,54 28.986,72 39.025,28
SEPTEMBAR 176 172,54 30.367,04 40.994,35
OKTOBAR 176 172,54 30.367,04 40.994,35
NOVEMBAR 168 172,54 28.986,72 39.025,28
DECEMBAR 184 172,54 31.747,36 42.963,42

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.