Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2022. godinu 5.293.680 dinara 127/2021 za 2023. godinu 6.004.320 dinara 143/2022