Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

R. br. Obveznici NEOPOREZIVI IZNOS
1. Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*) 3.719.376
IZNOS LIČNIH ODBITAKA
  a) za poreskog obveznika (40% od PGZ) 495.917
  b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ) 185.969
Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE
  za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................7.438.752 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)...............7.438.752 dinara

10%
15%

PGZ*= prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2022. godini = 1.239.792 din - objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 15/2023.