Index potrošačkih cena u 2023. godini

Mesec Republika Srbija Saopštenje RZS
JANUAR I 2023.
XII 2022.
I 2023.
I 2022.
Broj 038
od 20.2.2023.
101,4 115,8
FEBRUAR II 2023.
I 2023.
II 2023.
XII 2022.
Broj 069
od 13.3.2023.
101,4 102,8
Mesec Beograd Saopštenje ZIS
JANUAR I 2023.
XII 2022.
I 2023.
I 2022.
Broj 14/2023
od 21.2.2023.
101,7 115,0
FEBRUAR II 2023.
I 2023.
II 2023.
XII 2022.
Broj 22/2023
od 13.3.2023.
101,4 103,1

NAPOMENA:
Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.

Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.