Kalendar obaveza za FEBRUAR 2023. godine

R. br. VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. januar 2023. godine 15.02. / 17.02. *
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za januar 2023. godine 15.02. / 17.02. *
3. Podnošenje PP OA za obračun akcize za januar 2023. godine 15.02. / 17.02. *
4. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.02.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.02.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.02.
7. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. februar 2023. godine 28.02.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u januaru 2023. godine - koji nisu PDV obveznici 10.02.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za januar 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.02. / 17.02. *
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.02. / 17.02. *
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 18.02. / 20.02. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za januar mesec 2023. godine 15.02. / 17.02. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 31.1.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 28.02.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u januaru 2023. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.02. / 06.02 *
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za januar 2023. godine 15.02. / 17.02. *
3. Prijava za utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike - Obrazac PPD-SU - rok za podnošenje 15.02. / 17.02. *
4. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 31.1.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 28.02.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porezi na imovinu
1. Prva rata poreza na imovinu za 2023. godinu u visini poslednje rate za 2022. godinu 14.02.
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.02. / 06.02. *
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za januar 2023. godine 05.02. / 06.02. *
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u januaru 2023. godine 10.02.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za januar 2023. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.02. / 17.02. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za januar 2023. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.02. / 17.02. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za januar 2023. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.02. / 17.02. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za januar 2023. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 28.02.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.