Neoporezivi iznos zarade

R. br. Mesec primene Neoporezivi iznos "Službeni glasnik RS"
1. 1. januar 2023. godine1 21.712,00 138/2022

1 Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 21.712,00 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vršiće se počev u 2024. godini.