Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja za 2023. godinu

Prosečna mesečna zarada - kvartalna OSNOVICA DOPRINOSA Datum primene "Službeni glasnik RS", broj
IV/22 109.114 109.114 od 1.1.2023. do 31.12.2023. Broj 15/2023