Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana Iznos "Službeni glasnik RS",broj
JANUAR 108.001 6/2023
FEBRUAR 115.315 15/2023
MART 114.228 23/2023
APRIL 112.212 33/2023
MAJ 117.669 43/2023
JUN 115.631 53/2023
JUL 118.992 61/2023
AVGUST 118.025 71/2023
SEPTEMBAR 115.664 82/2023
OKTOBAR 118.918 93/2023
NOVEMBAR 117.472 104/2023
DECEMBAR 119.791 116/2023

NAPOMENA:

Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).