Najviša osnovica za obračun doprinosa za 2023. godinu

PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OKTOBAR 2021. - SEPTEMBAR 2022.
Prosečna mesečna zarada u RS NAJVIŠA OSNOVICA Period primene* "Službeni glasnik RS", broj
100.072

500.360 od 1.1.2023.
do 31.12.2023.
143/2022

* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 i 138/2022).