Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci od januara 2022. god.
(neto)3
od januara 2023. god.
(neto)4
od septembra 2023. god.
(neto)5
Državni službenici i nameštenici:    
- Poreska uprava i Uprava carine 24.765,56 27.861,26  
- Ministarstvo unutrašnjih poslova 26.365,56 29.661,26  
- Ministarstvo odbrane 26.611,97 29.938,47  
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 28.736,05 32.328,06  
- za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija   29.389,145 31.005,54
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 26.123,68 29.389,14  
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4) i 5), sudovi i tužilaštva 25.881,79 29.117,01  
- sudovi i tužilaštva2 23.528,88 26.469,99  
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo 24.478,68 27.538,52  
- Ustavni sud 24.705,34 27.793,51  
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju 22.202,89 24.978,25  
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija 38.736,41 43.578,46  
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima 23.313,02 26.227,15  
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca 41.049,82 46.181,05  
Predsednik i sudije Ustavnog suda 39.095,07 43.981,95  

1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/2020).

2 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.

3 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/2021).

4 Član 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/2022).

5 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 138/2022 i 75/2023).