Agencija za privredne registre je 20. januara 2021. godine pustila u rad aplikaciju za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Datum objave: 21-01-2021


Obveznicima predaje finansijskih izveštaja je od 20. januara 2021. godine, omogućen pristup aplikaciji za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, odnosno izjave o neaktivnosti za 2020. godinu, preko Posebnog informacionog sistema Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja tih izveštaja.

Aplikaciji se pristupa na internet stranici Registra finansijskih izveštaja, preko linka: Sistem za centralizovano prijavljivanje korisnika, na web sajtu Agencije.

U okviru Posebnog informacionog sistema, Agencija je obezbedila i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja. Takođe, dostupna su i detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2020. godinu.