Izvršene su izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Datum objave: 24-12-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 141/2022, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Dopunom, koja je izvršena u članu 2. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Službeni glasnik RS", br. 32/2021, 117/2021 i 51/2022), propisano je da se u okviru delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatra i delatnost pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Izmena Uredbe, koja je izvršena u članu 4a, odnosi se na produžavanje prelaznog perioda tokom kojeg ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja prometa na malo (uključujući i naplaćene avanse) za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima, počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Ova uredba stupa na snagu 31. decembra 2022. godine.