Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar ("neto") po radnom času

Datum objave: 14-09-2023


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2024. godine, kojom je utvrđena visina minimalne cene rada u iznosu od 271,00 dinar ("neto") po radnom času, koja se primenjuje počev od 1. januara 2024. godine.

Minimalna cena rada za 2024. godinu uvećana je za 17,8% u odnosu na minimalnu cenu rada iz 2023. godine.

Neto iznos minimalne zarade u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2024. godine iznosiće:

  • za mesec sa 160 radnih časova: 43.360,00 dinara;
  • za mesec sa 168 radnih časova: 45.528,00 dinara;
  • za mesec sa 176 radnih časova: 47.696,00 dinara;
  • za mesec sa 184 radna časa:       49.864,00 dinara.

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarade detaljnije se možete informisati u časopisima REVIZOR broj 18 i BUDŽET broj 17, kao i elektronskom paketu IPC.FiP.