Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Datum objave: 03-10-2019


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati Ministarstvu finansija putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 10. oktobra 2019. godine, do 15.30 časova.