Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara

Datum objave: 25-11-2022


Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine ("Službeni glasnik RS", broj 130/2022), utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 35.025 dinara (100.072 x 35%), na koju će se, počev od 1. januara 2023. godine, obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.