Potpisana je i objavljena dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Datum objave: 08-07-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 97/2020 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU), koji je stupio na snagu 7. jula 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme odsustva sa rada zaposlenih zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću.

Detaljnije o navedenoj dopuni ovog kolektivnog ugovora možete da se informišete u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskom paketu IPC.RaP.