Povećanje minimalne zarade u 2020. godini na 30.022 dinara

Datum objave: 14-09-2019


Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 (odluka US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje)) uređeno je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa ovim zakonom, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade (član 111. ovog zakona).

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (dalje: Socijalno-ekonomski savet), saglasno članu 112. Zakona o radu. Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije u narednom roku od 15 dana.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine. Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 112. stav 2. Zakona o radu, Vlada RS je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 65/2019).

Ovom odlukom je utvrđeno da će minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2020. godine iznositi 172,54 dinara ("neto"), po radnom času, i primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, pa će nakon preračuna minimalna zarada prosečno iznositi 30.022 dinara (sada 27.022 dinara).

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarade detaljno se možete informisati u časopisima REVIZOR br. 19 i BUDŽET br. 19, kao i elektronskim paketima.

* * *

Napominjemo da je u cilju rasterećenja poslodavaca Vlada RS predložila ukidanje doprinosa za PIO fond od 0,5% na teret poslodavca, kao i povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara.

Na ovaj način očekivano rasterećenje privrede iznosilo bi 13,1 milijardu dinara, odnosno 111 miliona evra.

Što se tiče javnog sektora, Vlada RS predlaže ukidanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014 i 95/2018) te će tako, počev od 2020. godine moći da se povećaju i zarade zaposlenih u javnim preduzećima.

Kako je najavljeno, cilj Vlade RS je da se u narednom period, pored povećanja minimalne zarade i povećanja plata u javnom sektoru, povećaju i penzije.