Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu

Datum objave: 03-06-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 48/2024 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu koji stupa na snagu 8. juna 2024. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

5,02%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

5,16%

(3) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

4,31%

(4) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

5,02%

(5) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

2,80%

(6) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK

4,19%

(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP

1,88%

(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

2,42%

(9) Na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY

4,55%

2) za druga privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

7,57%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

8,30%

(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

6,12%

(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

6,23%

(5) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

7,54%

(6) Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

8,20%

(7) Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,25%