Referentna kamatna stopa ostaje 6,00%

Datum objave: 11-05-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. maja 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou od 6,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 8. juna 2023. godine.