Uputstvo Ministarstvu prosvete za postupanje radi prelaska IKBS u sistem "SPIRI" od 1. januara 2023. godine

Datum objave: 28-12-2022


Prema raspoloživim informacijama, Ministarstvo prosvete dobilo je Terminski plan za prenos sredstava sa podračuna i ukidanje podračuna svojih indirektnih korisnika, kod Uprave za trezor, zbog prelaska u sistem "SPIRI", u skladu sa relevantnim propisima. Potrebno je da se postupi po navedenom uputstvu bez odlaganja, a za sve nedoumice korisnici  treba da se obrate ovom ministarstvu i Upravi za trezor. Na navedenu temu pisaćemo u narednim brojevima časopisa BUDŽET i elektronskoj bazi IPC.