Uputstvo za planiranje i izradu godišnjeg plana rada republičkih ustanova kulture za 2025. godinu

Datum objave: 09-07-2024


Ministarstvo kulture ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija, dostavilo je Uputstvo za izradu Predloga godišnjeg programa rada za 2025. godinu i Predloga finansijskog plana za 2025. sa projekcijama za 2026. i 2027. sa pratećim tabelama. Rok za dostavljanje navedenog programa rada i predloga finansijskog plana je 20. jul 2024. godine.

Detaljnije na ovu temu možete se informisati u narednom broju časopisa Budžet.