Usvojen predlog rebalansa budžeta Republike za 2022. godinu

Datum objave: 04-11-2022


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.709,5 milijardi dinara, a rashodi i izdaci 1.988,5 milijardi dinara.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, na osnovu kojeg će mladima te populacije biti uplaćen iznos od po 5.000 dinara, uređen način isplate i druga pitanja koja su od značaja za dobijanje te novčane pomoći. Uslov za dobijanje pomoći je da lica imaju od navršenih 16 do navršenih 29 godina na dan stupanja na snagu ovog zakona, da su državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Takođe, Vlada je usvojila i Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji predviđa povećanje penzija za novembar ove godine u iznosu od 9%.