Od 1. maja 2023. godine više se ne primenjuju smanjeni iznosi akciza na derivate nafte

Datum objave: 03-05-2023


Iznosi akciza na derivate nafte propisani Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 15/2023 i 25/2023) primenjivali su se počev od 1. marta 2023. godine zaključno sa 30. aprilom 2023. godine. Kako navedena odluka nije izmenjena, niti je doneta nova odluka, od 1. maja 2023. godine primenjuju se iznosi akciza na derivate nafte utvrđeni kroz Usklađene dinarske iznose akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini ("Službeni glasnik RS", broj 11/2021), odnosno od 1. maja 2023. godine akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja ponovo iznosi:

Vrsta derivata nafte:

Iznos akcize

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 50 00)

61,50 din./lit

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

57,84 din./lit

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 i 2710 20 19 00)

59,48 din./lit