Instrukcije za uplatu donacija u borbi protiv COVID-19

Datum objave: 25-03-2020


Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije izdalo je Instrukcije za uplatu donacija kao pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koje dajemo u nastavku:

  • Uplata donacija u devizama od međunarodnih organizacija na devizni račun broj: 840-1630-88 - Izvršenje budžeta Republike Srbije - devizni račun, po instrukciji iz Priloga;
  • Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na uplatne račune:

840

732161843

59

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840

732351843

31 

Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840

744161843

57

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Prilikom uplate u dinarima, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 - za gotovinske uplate, odnosno 253 - za bezgotovinsko plaćanje.

Takođe, svi koji žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti na e-mail: ironfriendship@gov.rs i telefone +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.