Prijavljivanje za prvu isplatu direktnih davanja najkasnije do 31. marta 2021. godine

Datum objave: 12-03-2021


Privredni subjekti koji se odluče za korišćenje direktnih davanja treba da preko portala e-Porezi dostave izjavu o prihvatanju direktnih davanja do 31. marta 2021. godine za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u aprilu 2021. godine.

Takođe, podsećamo da privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka treba da do 25. marta 2021. godine, preko portala e-Porezi, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren namenski račun.